Tel. + 967 1 472533       Fax + 967 1 472534
E-mail:- info@massg.com , massg@yemen.net.ye , massg@massg.com